Products

LOAN PRODUCT

क्र.स. ऋणका प्रकार अधिकतम सिमा ब्याजदर
१. साधारण कर्जा ७०,०००। १८ %
२. मौसमी कर्जा ६०,०००। १८ %
३. सामाजिक कर्जा ४०,०००। १८ %
४. आवास तथा पुणनिर्माण कर्जा ५,००,०००। १७ %
५. समुह अनुशासन कर्जा ५०,०००। १७ %
६. व्यावसायिक कर्जा ३,००,०००। १८ %
७. लघु उद्दमी कर्जा १०,००,०००। १७ %
८. व्यक्तिगत कर्जा १०,००,०००। १७ %
९. लघुउर्जा कर्जा ६०,०००। १७ %
१०. वैदेशिक रोजगार कर्जा २,००,०००। १८ %
११. शैक्षिक कर्जा १,५०,०००। १७ %
१२. आकस्मिक कर्जा १५,०००। १४ %
SAVING PRODUCT

क्र.स. बचतका प्रकार फिर्ता हुने अवस्था ब्याजदर
१. मासिक बचत सदस्य बाहिरिए ८ %
२. पेन्सन बचत १० वा १५ बर्षमा १३ %
३. केन्द्रकोष बचत केन्द्रको निर्णयानुसार ८ %
४. सरल बचत जुनसुकै अवस्थामा ७ %
५. ऋणी बचत ऋण चुक्ता भएपछी ५ %
६. बाल बचत बालकको उचित कार्यको लागि १० %REMITTANCE

Nepal Seva Laghubitta Bittiya Sanstha Limited offers remittance services that enable domestic and International remittances through a formal remittance delivery channel. It is associated with following remittance services providers for inbound remittance and online domestic remittance service as well as e-sewa payment i.e mobile bill, electricity bill, internet bill etc.

Nabil Remit Himal Remit